ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนัฐเศรษฐ์ มหาวิค นักเรียนชั้น ป.1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 🥇

🏫โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายนัฐเศรษฐ์ มหาวิค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 🥇
🥋 กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ ชาย อายุ 7-8 ปี น้ำหนักไม่เกิน 20 kg. เกราะน้ำเงิน
การแข่งขันเทควันโดรายการ “เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ" ครั้งที่ 13
วันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต