ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิรดา มหาวิค นักเรียนชั้น ป.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 🥇

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนิรดา มหาวิค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 🥇
🥋 กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ หญิง อายุ 9-10 ปี น้ำหนักไม่เกิน 20-23 kg. เกราะน้ำเงิน
การแข่งขันเทควันโดรายการ “เพื่อฝัน เพื่อวันเกียรติยศ" ครั้งที่ 13
วันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต