📢รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (คนงาน) จำนวน 1 อัตรา

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
📢 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (คนงาน) จำนวน 1 อัตรา

• อัตราค่าจ้างวันละ 335 บาท
• เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 55 ปี
• สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ระบบประปา และงานช่างเทคนิคทั่วไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

📝 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ)
ณ งานอำนวยการ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย (ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ตรงข้ามหอพักม.น.นิเวศ 15) โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🗓 ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 พฤศจิกายน 2566 (ในวันและเวลาราชการ)
ประกาศรับสมัคร  

ใบสมัคร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
📞 เบอร์ 055-968869 งานอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร