📢เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร)

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
📢 เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร)

🔸 ระดับชั้นอนุบาล 1 จำนวน 60 คน

📌 ส่งเอกสารการสมัครพร้อมยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่
📍 ห้องงานวิชาการ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🗓 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 (วันและเวลาราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น.
☎️ ติดต่อสอบถาม โทร 055-968869
📄 รายละเอียดประกาศรับสมัครและใบสมัครแนบท้ายประกาศ