ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยบุคลากรของโรงเรียน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (พระสงฆ์ 9 รูป) และร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันครบรอบวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี ณ อาคารสุขวิทยาสถิตย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร