📢ประกาศ รายชื่อบัญชีสำรองและเรียกรายงานตัว ระดับชั้นอนุบาล 1และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศ รายชื่อบัญชีสำรองและเรียกรายงานตัว ระดับชั้นอนุบาล 1และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เพื่อเข้าศึกษาเข้าศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

🗓 กำหนดการลงทะเบียนรายงานตัว,ชำระค่าบำรุงการศึกษาและวัดตัวเพื่อสั่งตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน
วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
🏫 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) อาคารปราบไตรจักร 1

🔖 ประกาศรายชื่อเรียกบัญชีสำรอง :
www.nuds.nu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/final/NUDS-1-2565-2nd.pdf

❗️ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวที่ไม่ได้มาในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ❗️
หมายเหตุ : โปรดอ่านเอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้ารับการรรายงานตัวนักเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่เบอร์ 055-968870