รักแม่ รักแผ่นดินแม่ กับโรงเรียนสาธิตฯ มน. Love Mom & Motherland
เพิ่มพลังเรียนรู้กับพละศึกษา Booth Up Energy with PE Learning
NUDS และ NBT ร่วมส่งเสริมสถาบันครอบครัว “รักแม่ รักแผ่นดินแม่กับโรงเรียน”
Music Never Dies ดนตรี ไม่มีวันตาย กาลครั้งหนึ่ง…