📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง ครู จำนวน 9 อัตรา สังกัดโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร