📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง ครู จำนวน 9 อัตรา สังกัดโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(อนุบาลและประถมศึกษา) ระดับชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ โรงเ Read more

📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(อนุบาลและประถมศึกษา) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ โรงเ Read more