📢 เหลือเวลาอีก 2 วัน เท่านั้น ในการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบบุตรบุคคลทั่วไป)

Loading

📢 เหลือเวลาอีก 2 วัน เท่านั้น ในการรับสมัครนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบบุตรบุคคลทั่วไป)
 
🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🔸 ระดับชั้นอนุบาล 1 จำนวน 31 คน
📄 ค่าสมัคร อัตราคนละ 300 บาท 💵 รับชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
📌 ส่งเอกสารการสมัครพร้อมยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่
📍 ห้องงานวิชาการ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🗓 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 มกราคม 2567 (วันและเวลาราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น.
📄 รายละเอียดประกาศรับสมัครและใบสมัครแนบท้ายประกาศ