กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์

Loading

          วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 116 คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์และนิสิตภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้ร่างกายผ่านฐานต่าง ๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ, ระบบประสาท, ระบบหัวใจและหลอดเลือด, ระบบหายใจ, ระบบทางเดินอาหาร, ระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงและเพศชาย และระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งเด็ก ๆ ได้เห็น สัมผัส และเรียนรู้โครงสร้างของร่างกายมนุษย์จากอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาให้กับทั้งนักเรียนและนิสิตในการศึกษาร่างกายมนุษย์ กิจกรรมในครั้งนี้ได้มอบความรู้และประสบการณ์ที่เด็ก ๆ ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียนแต่ได้เรียนรู้จากพี่ ๆ นิสิต ที่มีความตั้งใจถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับน้อง ๆ ทำให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดได้ในอนาคต
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณาจารย์และนิสิตภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอย่างสูงที่ได้มอบความรู้และประสบการณ์อันมีค่าให้กับนักเรียนในครั้งนี้