ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้กับ เด็กชายชิณฐิกุญช์ ทิพย์อลงกต ได้รางวัลระดับเหรียญทองจากการแข่งเดี่ยวระนาดเอก

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้กับ เด็กชายชิณฐิกุญช์ ทิพย์อลงกต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง จากการแข่งเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เพลงกล่อมนารีชั้นเดียว เนื่องในงานมหกรรมวิชาการ 100 ปี วิชาการ 100 ปี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยนายชินวัตร อ่อนสุ่น และนางสาวอารยา เสาแก้ว เป็นครูผู้ฝึกสอน