📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการของนักเรียนและความพร้อมของผู้ปกครอง

Loading

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการของนักเรียนและความพร้อมของผู้ปกครอง
🔸 ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบบุตรบุคคลทั่วไป) 🔸
🗓 กำหนดการเข้ารับการประเมิน : วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567
🕗 กรุณามารายงานตัวก่อนเวลาเข้ารับการประเมิน 20 นาที
🏫 ณ อาคารปราบไตรจักร 1 ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🔖 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการและความพร้อมฯ รายละเอียดการเข้ารับการประเมินฯ 
 
📄 ประกาศรายชื่อ :
 
‼️ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ที่ไม่มาในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ ‼️