📢 ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิพันธ์ เทศคลัง ตำแหน่ง ครู และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ

Loading

โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 🏫
📢 ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิพันธ์ เทศคลัง ตำแหน่ง ครู และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ในโอกาสได้รับรางวัล “ครูดีเด่น" ประจำปี 2567 🏆🌟
เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร