๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Loading

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ทรงพระเจริญ
_________________________________________________
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร