มอบเกียรติบัตรให้กับ เด็กชายพศิน พิษณุวรรณ นักเรียนชั้น ป.5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดถ่ายภาพมุมสูง

Loading

          วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้กับ เด็กชายพศิน พิษณุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดถ่ายภาพมุมสูงและผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว" โดย สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร