📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นครูพิเศษ (รายชั่วโมง) ตำแหน่ง ครูอนุบาล

Loading

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นครูพิเศษ (รายชั่วโมง)
ตำแหน่ง ครูอนุบาล สังกัด โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
📄 ประกาศรายชื่อ :
👉 หมายเหตุ : ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดสอบการสอนและสอบสัมภาษณ์)
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร