นักเรียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 20

นักเรียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 20

          วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นำโดยคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 169 คน ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 20 The 20th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2023) ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมฯ (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภายในงานมีบูธนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การนำเสนอแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ อุปกรณ์นวัตกรรมเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ซึ่งนักเรียนได้รับประสบการณ์จริงและสามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนและสามารถนำความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีไปต่อยอดในอนาคต