กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง “โครงการเปิดโลกวัฒนธรรมตะวันออก”

Loading

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง “โครงการเปิดโลกวัฒนธรรมตะวันออก”

          วันที่ 14 กันยายน 2566 นำโดยคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 5 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 121 คน เข้าร่วมโครงการเปิดโลกวัฒนธรรมตะวันออก ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมจากประเทศตะวันออกที่หลากหลาย โดยครั้งนี้นักเรียนได้เข้าร่วมการสาธิตพิธีชงชา ของประเทศญี่ปุ่น โดยมีพี่ ๆ นิสิต จากสาขาวิชาภาษญี่ปุ่น คอยให้ความรู้และสาธิตวิธีชงชาแบบดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นให้กับน้อง ๆ กิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันออกที่หลากหลาย มีความรู้ ความเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ