📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

Loading

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

🔶 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (คนงาน)
🔶 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (คนสวน)

📄 ประกาศรายชื่อ :

👉 หมายเหตุ : ให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร