กิจกรรมละครโรงเล็กเทคโนฯ ครั้งที่ 8 เรื่องฉลามเวทมนตร์ ทะเลผจญภัย ของพี่ๆนิสิตชั้นปีที่ 1 จัดให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

Loading

          วันที่ 29 กันยายน 2566 นำโดย อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ รองผู้อำนวยการ คณะครู พร้อมด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมจากพี่ๆ นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชากฎหมายและจริยธรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญวดี กำจัดภัย อาจารย์ผู้สอนและผู้ดูแลกิจกรรม ใน “กิจกรรมละครโรงเล็กเทคโนฯ ครั้งที่ 8 เรื่อง ฉลามเวทมนตร์ ทะเลผจญภัย” เพื่อให้ความรู้ผ่านบทบาทสมมติ ทำให้เด็กๆ รู้จักและเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ (Personal Data Protection Act: PDPA) ได้ง่ายมากขึ้น ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมดี ๆ จากพี่ๆ นิสิตและอาจารย์ ทำให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการใช้ชีวิตประจำวัน