กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง เทคโนโลยีโลกเสมือน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

Loading

          วันที่ 9 มกราคม 2567 วันที่ 10 มกราคม 2567 นำโดยคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 53 คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง "เทคโนโลยีโลกเสมือน" ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ ดังนี้ 1. ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ 2. รศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี 3.ดร.ประรินทร์ บุตรดี ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) ที่ช่วยสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับนักเรียน อีกทั้งนักเรียนยังได้ลองสัมผัสประสบการณ์ผ่านการใช้ผ่านอุปกรณ์ตัวช่วย VR Headset และอุปกรณ์ HoloLens (แว่นโปร่งใส) ที่เชื่อมต่อและทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงผลกราฟิกแบบมีมิติ ทำให้สามารถเห็นทุกอย่างได้รอบด้านแบบ 360 องศา เพื่อสร้างประสบการณ์และจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนที่สนใจด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดความรู้ได้ในอนาคตที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Metaverse