ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

🧡 NUDS Welcome back to school 🏫
ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในวันนี้ 🌈