ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบบุตรบุคคลทั่วไป)

Loading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
🔸 ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบบุตรบุคคลทั่วไป) 🔸
🗓 กำหนดการส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนใหม่
📌 ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.
🏫 ณ ห้องงานวิชาการ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🔖 รายชื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนใหม่ :