กิจกรรมการแสดงหน้าเสาธง ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2567 Chinese New Year 2024

Loading

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2567 Chinese New Year 2024 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการแสดงหน้าเสาธงด้วยการแสดง 3 ชุด ได้แก่
1. การร้องเพลงภาษาจีน Whatever- Zhao Lusi
2. การแสดงรำพัดจีนประกอบเพลง 探窗
3. การเล่นดนตรีสีซอ เพลงจีน Sweet on You - 甜蜜蜜- เติ้งลี่จวิน
โดยบรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยการแต่งกายสีแดงสดใสและการแต่งกายด้วยชุดเทศกาลตรุษจีนของครูและนักเรียน กิจกรรมในวันนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายและเข้าใจความสำคัญของเทศกาลตรุษจีน