ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ

Loading

          วันที่ 1 มีนาคม 2567 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ให้กับนักเรียนพร้อมร่วมแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ ซึ่งมีรายการการแข่งขันและกิจกรรม ดังนี้
1. การแข่งขันด้านคำศัพท์และการสะกดคำ Thailand Spelling Bee, (TSB 2023)
2. การแข่งขันขี่ม้า NRHA Thailand 2024 Northern Championship #1
3. การออกแบบโปสเตอร์ nuds ร่วมใจกินให้ถูกที่ ทิ้งให้ถูกทาง
4. โครงการ หนูน้อยวิศวกร อัจฉริยะสร้างได้ตั้งแต่เด็ก ฝึกอบรม Workshop iDektep Challenge @KasetFair