🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จันทร์สมบัติ นักเรียนชั้น ป.5 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองและเหรียญรางวัล จากการแข่งขันด้านคำศัพท์และการสะกดคำ Thailand Spelling Bee

Loading

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จันทร์สมบัติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง และเหรียญรางวัล (สำหรับผู้ทำคะแนนได้ 100 อันดับแรกของประเทศ)โดยทำคะแนนได้
อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด
อันดับที่ 5 ระดับภาค
อันดับที่ 61 ระดับประเทศ
จากการแข่งขันด้านคำศัพท์และการสะกดคำ Thailand Spelling Bee, (TSB 2023) Level 3 (ป.5-6) รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยอ้างอิงคำศัพท์จากหน่วยงานด้านการวัดและประเมินผลด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge Assessment English)
อีกทั้งได้เข้ารอบเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเพื่อเข้ารอบแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (Thailand Champion Round)