🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายติณณสีห์ บุรกิจภาชัย นักเรียนระดับชั้น ป.1 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขันเทควันโดระดับ ยุวชน เยาวชน

Loading

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายติณณสีห์ บุรกิจภาชัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทต่อสู้-ชาย อายุ 7-8 ปี น้ำหนัก 18-21 กก. จากการแข่งขันเทควันโดระดับ ยุวชน เยาวชน ประชาชน รายการ Nathtachai Taekwondo Championship Ayutthaya 2024