ประมวลภาพกิจกรรม (K.3 Market) ประจำปีการศึกษา 2566

Loading

          กิจกรรม “K.3 Market ตลาดนัดอนุบาล 3” กิจกรรมเปิดร้านขายของให้กับพี่ๆน้อง ๆ NUDS จากนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ซึ่งเปิดขายสินค้าทั้งหมด 5 ร้าน ได้แก่ ร้านช้างน้อยระบายสี, ร้านกิ๊บซู่ซ่า, ร้านกำไล Rainbow, ร้านสร้อยสดใส และร้านพวงกุญแจแสนน่ารัก กิจกรรมนี้เป็นการบูรณาการทักษะต่างๆ ที่เด็กๆระดับชั้นอนุบาล 3 ได้เรียนรู้ในระยะเวลา 3 ปี ได้แก่
1. ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร จากการที่เด็กๆได้ช่วยกันคิดชื่อร้าน และเขียนชื่อร้าน โดยการช่วยกันสะกดคำเอง การสื่อสาร การเรียกลูกค้า การนำเสนอผลงาน
2. ทักษะด้านคณิตศาสตร์ จากการที่เด็กๆได้ช่วยกันกำหนดราคาสินค้า คิดราคาสินค้า การเปรียบเทียบ บวกและลบตัวเลข และการทอนเงิน
3. ทักษะด้านศิลปะ จากการที่เด็กๆ ใช้จินตนาการ การออกแบบ การวาดรูประบายสี การร้อยลูกปัด ในการผลิตสินค้าต่างๆ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กอีกด้วย
4.ทักษะการคิด จากการวางแผน การคิดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเด็กๆ การคิดรวบยอด การคิดตัดสินใจผ่านการเลือกซื้อสินค้าอีกด้วย
นอกจากนี้เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในโรงเรียน จากการได้ร่วมซื้อสินค้า ในขณะเดียวกันผู้ซื้อสินค้าก็จะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร ทักษะการวางแผนและการคิดตัดสินใจในการใช้เงินเช่นเดียวกัน โดยบรรยากาศในงานวันนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความน่ารักของเด็ก ๆ ทั้งผู้ประกอบการตัวจิ๋วและลูกค้าที่น่ารักทุกคน