กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น กับโรงเรียนยามาเตะ ประเทศญี่ปุ่น

Loading

          วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 15 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น กับโรงเรียนยามาเตะ ประเทศญี่ปุ่น (Yamate Primary School) นำโดย อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย Mr.Takunori Kobayashi (อาจารย์พิเศษสอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น) คณะครู บุคลากรและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น ผ่านระบบออนไลน์กับโรงเรียนยามาเตะ ประเทศญี่ปุ่น (Yamate Primary School) นำโดย Miss Kana Ishibashi ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในชั่วโมงเรียน และการแสดงความสามารถจากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Demonstration School) และนักเรียนโรงเรียนยามาเตะ ประเทศญี่ปุ่น (Yamate Primary School) ถือเป็นประสบการณ์และโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนทั้งสองโรงเรียนที่ได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาร่วมกันจากกิจกรรมในครั้งนี้