ภาพรวมรุ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

Loading

NUDS Year Book 2023 : Grade 6
ภาพรวมรุ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566
แล้วมาพบกันวันที่ 27 มีนาคม 2567 นี้ ในงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 🎓🧡