สวัสดีปีใหม่ไทย&สุขสันต์วันสงกรานต์ ๒๕๖๗ 🎉

Loading

สวัสดีปีใหม่ไทย&สุขสันต์วันสงกรานต์ ๒๕๖๗ 🎉
 สนุกสุขใจ เดินทางปลอดภัย เริ่มต้นสิ่งใหม่ สืบสานประเพณีไทย 🎊✨
🧡 ด้วยความปรารถนาดีจากคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 🏫