ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมชมผลงานศิลปะในมินินิทรรศการ “ปั้น ดิน อวด ดี” ครั้งที่ 2.1

Loading

          วันที่ 25 มีนาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมชมผลงานศิลปะในมินินิทรรศการ "ปั้น ดิน อวด ดี" ครั้งที่ 2.1 ณ อาคารปฎิบัติการเครื่องเคลือบดินเผา ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฯ โดยในงานมีการจัดแสดงผลงานศิลปะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ที่จัดทำในรายวิชาศิลปะ จำนวนกว่า 170 ผลงาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ลัคนา วงศ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาศิลปะให้กับเด็ก ๆ และเป็นผู้จัดนิทรรศการในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผลงานของนักเรียนได้ร่วมจัดแสดงพร้อมกับผลงานจากพี่ ๆ นิสิตจำนวนกว่า 1,800 ผลงาน