เตือนภัย ‼️ โปรดระวังบุคคลแอบอ้างใช้ชื่อโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรและแอบอ้างเป็นบุคลากรของโรงเรียน

Loading

📢 ประกาศ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เตือนภัย ‼️ โปรดระวังบุคคลแอบอ้างใช้ชื่อโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรและแอบอ้างเป็นบุคลากรของโรงเรียน

ขณะนี้ได้มีบุคคลแอบอ้างใช้ชื่อโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรและแอบอ้างเป็นบุคลากรของโรงเรียน ผ่านช่องทาง Facebook และช่องทางอื่น ๆ เพื่อหลอกลวงให้เหยื่อให้ข้อมูลส่วนตัวและก่อให้เกิดความเสียหายในทางใดทางหนึ่ง
ทางโรงเรียนขอเตือนให้ระวังและอย่าหลงเชื่อบุคคลดังกล่าว
และขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนทำกระทำการใด ๆ
หากท่านพบเจอบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อสงสัย
โปรดติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ของโรงเรียนเท่านั้น
▶️เพจ Facebook : Naresuan University Demonstration School – NUDS 

▶️เบอร์โทรศัพท์ 055-968869
หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางโรงเรียนขอไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

🧡ด้วยความปรารถนาดี🧡
โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
16 พฤษภาคม 2567