ประมวลภาพความพร้อมก่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Loading

🧡NUDS ประมวลภาพความพร้อมก่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 🏫
📌 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าเรียนที่อาคารเรียน Infinity ติดกับอาคารปฏิบัติการช้างน้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร
📚 พบกันวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 See you! 🎉