📢 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูพิเศษ (รายชั่วโมง) ตำแหน่งครูอนุบาล อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท จำนวน 3 อัตรา

Loading

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
📢 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูพิเศษ (รายชั่วโมง)
ตำแหน่ง ครูอนุบาล อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท จำนวน 3 อัตรา

📝 หมายเหตุ : ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ)
ณ งานอำนวยการ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย
(ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ตรงข้ามหอพักม.น.นิเวศ 15) โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
📌 ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ 📌

ประกาศรับสมัคร 
ใบสมัคร 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
📞 เบอร์ 055-968869 งานอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร