🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงผัลย์ศุภา ทองแท้ นักเรียนระดับชั้น ป.2 ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโด พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

Loading

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงผัลย์ศุภา ทองแท้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้-หญิง อายุ 7-8 ปี น้ำหนัก 20-23 กก. จากการแข่งขันเทควันโด พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567 จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก และอาจารย์ต่อย วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก