🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฏฐกิตติ์ คำธัญวงษ์ นักเรียนระดับชั้น ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเทควันโด พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

Loading

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฏฐกิตติ์ คำธัญวงษ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Medal ประเภทเคียวรูกิ Class D รุ่นอายุ 7-8 ปี น้ำหนัก 23-26 kg จากการแข่งขันเทควันโด พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567 จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก และอาจารย์ต่อย วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก