🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนโชติ สีนอ นักเรียนระดับชั้น ป.6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันเทควันโด พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

Loading

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนโชติ สีนอ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง Bronze Medal ประเภทต่อสู้ Class B รุ่นอายุ 11-12 ปี น้ำหนัก 38-45 kg จากการแข่งขันเทควันโด พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567 จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก และอาจารย์ต่อย วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก