มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กหญิงสิรินดา เกษมศิริ นักเรียนระดับชั้น ป.1 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการเต้นระดับนานาชาติ

Loading

          วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร และร่วมแสดงความยินดีให้กับเด็กหญิงสิรินดา เกษมศิริ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการเต้นระดับนานาชาติ ATOD INTERNATIONAL DANCE COMPETITION 2024 โดยโรงเรียนสอนเต้นอรวิมล ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้
1. ได้รับเหรียญรางวัล Gold Medal 🥇 ประเภท Ballet solo รุ่น Super kids 💃
2. ได้รับเหรียญรางวัล Gold Medal 🥇 ประเภท Demi character รุ่น Super kids 💃