🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฏฐกิตติ์ คำธัญวงษ์ นักเรียนระดับชั้น ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024

Loading

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฏฐกิตติ์ คำธัญวงษ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Medal 🥈ประเภทเคียวรูกิ รุ่นอายุ 9-10 ปี 🥋 การแข่งขันกีฬาเทควันโด JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024 วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน