🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายศิรวิชญ์ ตะพานนาค นักเรียนระดับชั้น ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 🏆 จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี

Loading

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายศิรวิชญ์ ตะพานนาค นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 🏆 จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ⚽️ รายการเทศบาลทุ่งยั้งคัพ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์