ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จำนวน 3 อัตรา

สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
วันที่ 18 ก.พ. 64 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง QS3301 และ QS3302 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ (อาคารเรียนรวม QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม