ประกาศ รายชื่อบัญชีสำรองและเรียกรายงานตัว ระดับชั้น อ.1และระดับชั้นป. 5-6 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ รายชื่อบัญชีสำรองและเรียกรายงานตัว ระดับชั้น อ.1และระดับชั้นป. 5-6 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองและเรียกรายงานตัว ระดับชั้นอนุบาล 1และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เพื่อเข้าศึกษาเข้าศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

🗓 กำหนดการลงทะเบียนรายงานตัว,ชำระค่าบำรุงการศึกษาและวัดตัวเพื่อสั่งตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน

วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.

🏫 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) อาคารปราบไตรจักร 1

🔖 ประกาศรายชื่อเรียกบัญชีสำรอง 

https://www.nuds.nu.ac.th/…/02/final/NUDS-1-2565-2nd.pdf

❗️ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวที่ไม่ได้มาในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ❗️

หมายเหตุ : โปรดอ่านเอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้ารับการรรายงานตัวนักเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่เบอร์ 055-968870