📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง ครู จำนวน 9 อัตรา 🏫
  1. ครูอนุบาล จำนวน 3 อัตรา
  2. ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
  3. ครูประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  4. ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  5. ครูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
  6. ครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

1. นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 อัตรา
📝 กำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) 
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
📌 วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
📝 กำหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
📌 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 🗓
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📌 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. 🗓
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

📍 หมายเหตุ:

ผู้เข้าสอบกรุณาปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อใช้จัดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) ที่แนบท้ายประกาศ

📄 ประกาศรายชื่อและราhttps://ww2.edu.nu.ac.th/?p=6358&fbclid=IwAR0DYx-A9PVkh718v1VxiACPWSeLZuBjXzOuNh4WyzvW_FVIuAdIVdnn3JAยละเอียดเพิ่มเติม

👉🏻  http://www.nuds.nu.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/recruit-university-staff-02-07-65.pdf