ทางลาดนี้ พี่สร้างให้น้อง

ทางลาดนี้ พี่สร้างให้น้อง

          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ชมรมวิศวะอาสา นำทีมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ครูช่างประเทือง โมราราย และนิสิตชมรมวิศวะอาสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกแบบและติดตั้งทางลาด ณ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้น้องๆได้ใช้อำนวยความสะดวกในการขึ้นลงบันได รวมถึงอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆของโรงเรียนต่อไป