📢 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สังกัดโรงเรียนอนุบาลแลัประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

📢 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
สังกัด โรงเรียนอนุบาลแลัประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำแหน่ง ครู จำนวน 9 อัตรา 🏫
  1. ครูอนุบาล จำนวน 3 อัตรา
  2. ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
  3. ครูประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  4. ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  5. ครูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
  6. ครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 📝

ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 22 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ณ กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

👉🏻 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

https://www.personnel.nu.ac.th/…/work/center/2565/70.pdf