โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์กับนักเรียน

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์กับนักเรียน

          โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงสุขภาพของนักเรียนในช่วงฤดูฝนที่อาจมาพร้อมกับโรคไข้หวัดใหญ่ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์กับนักเรียน ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก เป็นอย่างสูงที่ได้เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้