กิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565

« 1 ของ 8 »

          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม “วันภาษาไทย วันสุนทรภู่ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (29 กรกฎาคม ของทุกปี) เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความสำคัญของภาษาไทย วรรณคดีไทยและผสมผสานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ และผศ.ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยการแต่งกายจากตัวละครในวรรณคดีไทย-ต่างประเทศ อีกทั้งมีการแสดงของนักเรียนตามระดับชั้น ดังนี้
1. การแสดงเฮอร์ไมโอน้อง
2. การแสดงประกอบเพลง Do re mi
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
1. นาฏลีลาบุษบาเสี่ยงเทียน
2. ละครเรื่องสังข์ทอง 2022
3. ละครภาษาอังกฤษ Cinderella