📢 ประกาศ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 🏫

📢 ประกาศ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 🏫
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 🗓