มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “วันภาษาไทย วันสุนทรภู่ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “วันภาษาไทย วันสุนทรภู่ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษ”

          วันที่ 16 กันยายน 2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “วันภาษาไทย วันสุนทรภู่ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” ประจำปีการศึกษา 2565 ในการประกวดแข่งขัน ดังนี้ “แฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย” “Davinci ภาพนี้หนูรู้เลย” “การคัดลายมือ” “วาดภาพระบายสีวรรรคดีไทย” “วาดภาพระบายสีเนื่องในวันภาษาไทย” เพื่อชื่นชม สร้างกำลังใจและส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต